Inloggen
Open selectiebeleid EHV Enschede D t/m A-Jeugd 

EHV Enschede kent een systeem van "open selectieā€¯. Dat houdt in dat, indien daar aanleiding voor is, tijdens het hele seizoen spelers kunnen worden geselecteerd voor of kunnen afvallen uit een selectieteam.

 

Selecteren / meetrainen hoger team

Dit betekent dat jeugdspelers de kans krijgen hun hockeyvaardigheden verder te ontwikkelen en kunnen meetrainen met een hoger team of met een team van een oudere categorie.

 

Afvallen

Afvallen betekent dat blijkt dat een jeugdspeler op dit moment niet gewenste niveau blijkt te hebben en dat wij de jeugdspeler graag willen helpen om zich te kunnen ontwikkelen op het niveau wat, op dit moment, beter aansluit bij de jeugdspeler. Op deze manier willen wij voorkomen dat de jeugdspeler te weinig aan spelen komt bij het huidige team en zich dus onvoldoende kan ontwikkelen.

 

Aan bovenstaande zijn wel een aantal voorwaarden, te weten:

 

Andere trainingsgroep/ander team

- Trainers, coaches en/of leden van de juniorencommissie kunnen een speler voordragen om mee te trainen met of over te gaan naar een hoger team;

- Van tevoren wordt dit overlegd met de trainer/coach van het hogere team, met de trainer/coach van het lagere team en met de lijncommissaris

- Pas als trainers/coaches van beide teams en juniorencommissie het erover eens zijn, bespreekt de lijncommissaris dit met de betreffende speler en bij jongere spelers ook met zijn/haar ouders.;

- Als de speler nog in het lagere team speelt, traint hij/zij minimaal 1 x per week, maar bij voorkeur vaker, mee met het eigen team en stelt zich daar ook positief op;

- Daarbij moet er door de trainer van het hogere team rekening gehouden worden met de fysieke en mentale belastbaarheid van de eventuele jongere speler.

- Als het meetrainen of meespelen uiteindelijk te zwaar blijkt te zijn, wordt dit bijtijds besproken met trainer/coach, lijncommissaris van de juniorencommissie en de betreffende speler.

- Afvallen van een speler uit een hoger team naar een lager team gebeurt altijd in overleg met de trainer/coach van beide teams en met de technisch commissaris van de juniorencommissie. De afgevallen speler blijft afhankelijk van het tijdstip tenminste tot de winter- of zomerstop 1x meetrainen met het hogere team.

 

Voorwaarden

- een speler behoort tot de sterkste spelers van het eigen team;

- een speler moet het mentaal en fysiek aankunnen om met een sterker team mee te trainen/spelen;

- meetrainen met of spelen in een hoger team is geen garantie voor daadwerkelijke opname in het hogere team;

- Het doorschuiven leidt niet tot organisatorische problemen bij één van beide teams;

- In bepaalde gevallen kan besloten worden het teambelang boven het individuele belang van een speler te stellen. Bijvoorbeeld ten tijde van de beslissende fase van het seizoen.

 

Verwachtingen EHV Enschede van de spelers

Van iedere speler bij EHV worden een aantal dingen terug verwacht. Zo is aanwezigheid bij iedere training en wedstrijd gewenst omdat hockey een teamsport is en anders het team de dupe kan worden van afwezigheid van een individuele speler. Verder geldt uiteraard dat respect voor elkaar, de trainers, de coaches, de scheidsrechters en de materialen als vanzelfsprekend wordt gezien ook door ouders en ander aanwezig publiek

 

Met een sportieve groet,

 

Jeugdcommissie EHV Enschede

 

 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren