Inloggen
EHV Arbitrage plan 

Uitgangspunten
Het EHV Arbitrage Plan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1.Fluiten moet (weer) leuk worden.
2.De kwaliteit van de arbitrage wordt vergroot.
3.Goede arbitrage vergroot het hockey plezier en vergoot de kwaliteit van het hockey spel.
4.Een goed arbitrage beleid leidt tot continuïteit in het scheidsrechters bestand, met ontwikkelmogelijkheden voor enthousiaste CS.
5.Fluiten heeft een positief imago binnen EHV.
6.Goede arbitrage zorgt voor een professionelere uitstraling naar bezoekend clubs toe.

Arbitragecommissie 
De arbitragecommissie is o.a. verantwoordelijk voor:
a.Plannen van de arbitrage bij de thuiswedstrijden van de senioren en jeugdteams van EHV.
b.Aanwijzingen en informatie verstrekken aan de SCP’ers van de teams.
c.Werven en opleiden van CS en CS+ binnen EHV
d.Begeleiden van nieuwe CS door BSB.
e.Begeleiden en evalueren van CS door SB.
f.Het op niveau houden van de arbitrage kennis van CS en CS+ binnen EHV.
g.Contact onderhouden met de KNHB voor het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbitrage.
h.Eventuele regelwijzigingen communiceren met CS, CS+, coaches, managers en spelers binnen EHV.

Opleiden
1.Alle 2e-jaars C-jeugd dienen hun CS- kaart te halen.
2.Alle spelende leden, vanaf 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldige CS- kaart, (eis KNHB).
3.Alle 1e-jaars B-jeugd CS worden, als onderdeel van hun opleiding tenminste 2 wedstrijden begeleid en beoordeeld.
4.Ouders van de jongste jeugd worden betrokken als spelleiders. Minimaal 3 ouders van een 2e-jaars E-team worden geacht hun CS-kaart te halen.
5.Overige ouders van 2e-jaars E-jeugd worden aangemoedigd hun CS-kaart te halen.
6.Jaarlijks worden minimaal 2 CS+ opgeleid.

Wie fluit wie
Jeugd
1e-lijns teams worden gefloten door CS+ 
A en B-teams worden gefloten door senioren (in uitzonderlijke gevallen kunnen B-teams, door A-junioren worden gefloten)
C-teams worden gefloten door A-junioren  
D-teams worden gefloten door B-junioren
E8-tallen worden gefloten door een C-junior én een ouder.   

Senioren
D1 en H1 worden door bondscheidsrechters gefloten.
Seniorenwedstrijden worden door senioren gefloten. 

Afspraken
a.Jeugdscheidsrechters zijn in principe niet gerechtigd een team in dezelfde leeftijdscategorie te fluiten.
b.Scheidsrechters zijn in principe niet gerechtigd het team, waarin zij zelf als speler staan geregistreerd, te fluiten.
c.Alle senioren zijn in beginsel verplicht jeugd en/of senior wedstrijden te fluiten.
d.Spelende junioren en senioren zijn verplicht andere junioren en seniorenteams te fluiten op aanwijzing van de arbitragecommissie. Aanwijzing gaat per team. De SCP’er van het team regelt welke speler er moet fluiten.
e.De SCP deelt (in overleg) 2 teamleden in per toebedeelde wedstrijd, zorgt voor eventuele vervanging en voor de communicatie rondom de arbitrage

Samenwerking met het wedstrijdsecretariaat
De arbitragecommissie werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat (jeugd en senioren)
Het wedstrijdsecretariaat stelt het wedstrijdschema op. Het indelen van de wedstrijden vindt dusdanig plaats dat de planning, het indelen van scheidsrechters ondersteunt.

Bevoegdheden
De arbitragecommissie wordt door het bestuur in de staat gesteld om haar werkzaamheden conform de in het EHV Arbitrage Plan gestelde kaders uit te voeren. Dit betekent o.a. dat leden van EHV door de arbitragecommissie aangesproken kunnen worden op hun gedrag als scheidsrechter. De arbitragecommissie kan het bestuur vragen sancties op te leggen aan leden van EHV, vanwege hun gedrag als scheidsrechter of die tekortschieten in hun verplichting jegens de club op het gebied van arbitrage.

Kleding en uitstraling
Voor een professionele uitstraling, zijn scheidsrechters van EHV duidelijk herkenbaar. Alle scheidsrechters dragen tijdens het fluiten een EHV-scheidsrechters jack/vest. Tevens wordt er verwacht dat scheidsrechters hockey- of sportschoenen dragen wanneer zij moeten fluiten. Scheidrechters maken gebruik van kwalitatief goede en goed hoorbare scheidsrechterfluitjes.

Arbitragecommissie
Arbitrage coördinator (1x)
CS+ coördinator (1x)?
Cursusleider (1x)?
Planners jeugd (2x)
Planners senioren (2x)
Beginnend Scheidsrechter Begeleider (8x)
Scheidsrechter Begeleider (2x)

Afkortingen
SCP (Scheidsrechter Coördinatie Persoon)
CS (Clubscheidsrechter)
CS+ (Clubscheidsrechter-plus)
BSB (Beginnend Scheidsrechter Begeleider)
SB (Scheidsrechter Begeleider)

 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren