Inloggen
Regeling vrijwilligers II 

Regeling vrijwilligers II

Ingangsdatum: juni 2016

Betreft regels rondom de inzet van vrijwilligers geldend bij EHV

Opgesteld door: vrijwilligers commissie

Doelgroepen: jongste jeugd en jeugdtrainers

Rechten van de EHV vrijwilliger

Je hebt als vrijwilliger bij de EHV de volgende rechten:

· Aandragen van adviezen en oplossingen om zaken beter te regelen;

· Navraag om informatie die je nodig kunt hebben in de uitoefening van je rol;

· Deelname aan overleg, mocht dit van toepassing zijn of indien er behoefte is;

· Door het Bestuur vastgestelde functies hebben recht op een vrijwilligersvergoeding;

 

Ontwikkeling en opleiding

Indien het noodzakelijk wordt geacht kan de vrijwilliger een cursus, training of opleiding gaan volgen. Dit zal in nauw overleg gaan met het Bestuur van EHV.

Er zal hierbij een contract worden opgesteld met voorwaarden.

Er wordt verwacht dat je deelneemt aan door EHV verzorgde train-the-trainer sessies.

 

Gedrag en houding

Van EHV vrijwilligers wordt een sportieve en aangename houding en gedrag verlangd. De belangen van EHV worden hierbij niet geschaad.

 

Tijd en planning

Belangrijk is dat jezelf, waar mogelijk, zoveel mogelijk de tijd en de planning die jou het beste uit komt afstemt met je dagelijkse werkzaamheden en privé situatie.

Er is een trainingsschema opgesteld waar jij je aanhoudt. Mocht het om gerede omstandigheden niet lukken te gaan trainen dan meld jij dit bij de training coördinatie.

Mocht vanwege de slechte weersomstandigheden de training niet kunnen doorgaan dan wordt dat op de website vermeld.

Ook kan in geval van vakanties worden besloten om tijdelijk geen training te geven.

 

Afmelden/stoppen

Mocht je om wat voor reden dan ook besluit te stoppen met je rol als vrijwilliger laat het dan de training coördinator bijtijds weten. Wij gaan tijdig opzoek naar een vervanger voor je.

 

Onkosten en vergoedingen

Als met jou is afgesproken dat jij als trainer een vergoeding ontvangt, wordt deze maandelijks overgemaakt op je bankrekeningnummer. We zijn hierbij gebonden aan wettelijke fiscale regels.

 

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Verder is van belang indien je een uitkering geniet je dan een en ander voorafgaand even kortsluit met de uitkeringsinstanties zoals UWV of de sociale dienst van de gemeente. Leg deze afspraken altijd voor Uzelf schriftelijk vast.

 

Verzekeringen

EHV heeft een ongevallen- en schadeverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Verder heeft de gemeente Enschede via de VNG een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente Enschede. Dit is wel een vangnet verzekering, dat wil zeggen zij keert dat schadebedrag uit dat de eigen verzekering niet uitkeert.

Je hoeft hier verder niets voor te regelen.

 

VOG verklaring

Die vrijwilligers die contacten hebben in de uitoefening van hun rol met kinderen (kunnen) komen kan worden gevraagd een VOG-verklaring in te leveren.

Voor jeugdtrainers is de leeftijdsgrens 18 jaar of ouder. Ben je jonger dan 23 jaren dan is een VOG verklaring niet noodzakelijk.

De VOG-verklaring is gratis te verkrijgen via de website van de rijksoverheid.

EHV houd een geldigheidstermijn aan van 5 jaren.

 

VCP persoon

EHV heeft een vertrouwenscontactpersoon aangewezen. De VCP heeft alleen een signalerings- en rapportage functie. Vrijwilligers maar ook spelers, leden en ouders kunnen de VCP benaderen. De VCP is bereikbaar via [email protected].

In geval van ongewenste omgangsvormen kan je dit altijd melden bij de VCP. Op de website is een protocol aanwezig met daarin de processtappen die we gaan volgen.

 

Niet trainen

In de volgende gevallen wordt er niet getraind dan wel gestopt met trainen nl:

· Indien vanwege vakanties het complex van EHV wordt gesloten;

· De weerscondities geen training mogelijk maken;

· In geval van onweer worden trainingen gestopt;

· Er wordt niet op de openbare weg getraind (inlopen, joggen);

 

De belangrijkste zaken zijn opgenomen in de Regeling Ongevallen & EHBO en regeling Algemene Veiligheidsregels EHV.

 

Informatie

De informatie die je verkrijgt en systemen die je gebruikt zijn alleen voor intern bedoeld. We gaan er vanuit dat je informatie over EHV vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Geschillen

Indien er geschillen zijn over de rol van de vrijwilliger dan heeft EHV een tucht commissie. Deze rol wordt vervuld door het Bestuur.

 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren