Inloggen
Regeling Vertrouwenspersoon 

Regeling vertrouwenspersoon

Ingangsdatum: juni 2016

Betreft regels rondom het melden van ongewenste gedragsvormen geldend bij EHV

Opgesteld door: Bestuur

Doelgroepen: iedereen

EHV wil nátuurlijk een veilige en sociale vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

 

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen EHV willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen EHV een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergerd en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaanover:

Ø pesten en gepest worden;

Ø het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

Ø grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

Ø een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

Ø je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

Ø je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

Ø iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

Ø het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van EHV op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar én toestemming voor hebt gegeven én van op de hoogte bent.

 

De activiteiten van de vertrouwenspersoonvallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Privé informatie wordt hierbij niet gerapporteerd.

 

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen EHV-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen naam hockeyvereniging-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten EHV.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen naam hockeyvereniging. Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: [email protected]

 

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 per minuut).

 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren