Inloggen
Inleiding 

Inleiding vrijwilligersbeleid

Het EHV Bestuur.

 

Beste hockeyvriend van EHV,

Bij ons is bekend dat U op vrijwillige basis een aantal taken uitvoert voor EHV. Tenzij anders bepaalt doet U dit op vrijwillige basis en zonder financiële vergoeding.

U hebt als vrijwilliger niet alleen plichten maar ook rechten!

Er is een organigram met functies en hun taken vastgesteld. Daarnaast kunt U als vrijwilliger met diverse risico’s te maken krijgen als ook een hoop (financiële) regels. En hoe is het gesteld in geval van schade door U veroorzaakt of U heeft zelf schade opgelopen?

De zaken hebben wij voor U op een rijtje gezet. Gemakshalve hebben wij deze als bijlage toegevoegd aan dit bericht.

U hoeft verder niets te doen, stelt U zich wel AUB op de hoogte van de inhoud van de regels.

Alle informatie is terug te vinden op de website van EHV.

 

Hebt U vragen hierover dan kunt U een bericht versturen naar [email protected].


Vrijwilligersbeleid

Ingangsdatum: juni 2016

Betreft beleidsregels rondom de inzet van vrijwilligers geldend bij EHV

Opgesteld door: vrijwilligers cie

Doelgroepen: allen

Als hockeyvereniging hebben we nu eenmaal vrijwilligers nodig. Er is onder andere op gebied van vrijwilligerswerk, ARBO-zaken, accommodatiebeheer, ongevallen & EHBO en fiscale wetgeving gekeken welke zaken wij allemaal moeten regelen als hockeyvereniging.

 

In de wereld om ons heen zijn er ontwikkelingen waar wij als vereniging rekening mee moeten houden. Zo willen wij onze kinderen beschermen tegen personen die het met normen & waarden niet zo nauw nemen. En moeten we zorgdragen dat ongewenst gedrag via bijvoorbeeld social media de kop in wordt gedrukt.

 

Op basis van én ons beleidsintenties én de maatschappelijke ontwikkelingen én de wetgeving ontkomen wij er niet aan regelingen op te stellen waar wij ons allen aan moeten houden.

In deze regelingen zijn processen beschreven maar ook de rechten en plichten van vrijwilligers. Op deze manier proberen wij zaken duidelijk te maken opdat een ieder weet waar hij of zij aan toe is.

 

Vrijwilligersbeleid van de Enschedese Hockey Vereniging EHV

 

In ons beleid aangaande vrijwilligers maken wij het bestuur van EHV de volgende intenties kenbaar.

 

· Wij als EHV Bestuur streven er naar dat er voldoende vrijwilligers zijn om de diverse taken goed te kunnen vervullen. De vrijwilligers zijn hart en motor van onze vereniging. Zij maken het mogelijk dat wij als vereniging bestaan en functioneren.

· Vrijwilligers die in direct contact komen met kinderen, hebben een VOG-verklaring ingeleverd. De verklaring is 5 jaren geldig.

· Vrijwilligers worden op haar rechten en plichten gewezen zoals vastgelegd in de diverse regelingen. Deze zijn op de website van EHV te vinden.

· Als vrijwilliger zet je je in op je eigen niveau en eigen tempo. Je bepaalt zelf de tijd die je wilt en kunt vrijmaken voor de club om een steentje bij te dragen. Vele handen maken licht werk is ons credo!

· Van leden en ouders wordt een proactieve bijdrage verwacht, iedereen doet mee!

· Vrijwilligers zijn professionals die op hun eigen manier met hun eigen kennis & vaardigheden een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze club EHV.

· Vrijwillig betekent voor ons ook dat er geen sprake kan zijn van vrijblijvendheid.

· Wij leven de wettelijke bepalingen rondom de inzet van vrijwilligers na zoals de ARBO-wet en fiscale verplichtingen.

· Vrijwilligers worden op passende wijze beloond en gewaardeerd.


 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren