Inloggen
Feestdagen 2020 - Van de voorzitter
24-12-2020  | 
Beste leden en ouders van leden,

In deze laatste donkere dagen van het jaar kijk ik terug op een zeer bijzonder jaar waarin echt alles anders is geworden, getuige de vele nieuwe woorden die we een jaar geleden nooit gebruikten: Corona, Coronacrisis, Coronadoden, Coronacoƶrdinator, Coronahufter, anderhalvemeter hockey...

Allereerst en bovenal natuurlijk verschrikkelijk voor de vele mensen die ziek zijn en overleden en hun naasten, maar op verenigingsgebied ook catastrofaal. Geen hockey, geen wedstrijden, geen trainingen, training in groepjes van 4, dan in groepjes van 2. Het hele jaar is het 'huul'n met de pet op' geweest. Wij hebben als vereniging niet kunnen bieden wat we nastreven: vele leuke trainingen en wedstrijden, competitie, zaalhockey, gezellige evenementen, ons 85-jarig jubileum, een internationaal toernooi, spannende bekerwedstrijden.... Dit alles is er in 2020 steeds met horten en stoten even geweest, niet bepaald waar je het als bestuurslid en vrijwilliger van een vereniging voor doet.

Ik hoop echt dat we dit in 2021 achter ons kunnen laten en op alle gebieden het weer fris op kunnen pakken en het hockeyen en alles er om heen weer 'leuk' kunnen maken, met leuke trainingen, spannende wedstrijden en gezellige middagen en avonden op EHV. Daarbij hebben we de hulp van iedereen hard nodig, want Corona heeft de club ook financieel geen goed gedaan (hetgeen overigens voor alle verenigingen zo is). Wel wil ik onze leden bedanken voor hun trouw aan de club: ons ledenaantal is stabiel gebleven. Toch is er met name door het missen van evenementen en de horeca een flink financieel gat geslagen in onze financiƫn, hetgeen betekent dat er weer hard aan gewerkt zal moeten gaan worden om het tij te keren. Waarbij ik ook onze sponsoren nogmaals wil bedanken voor de ondersteuning die zij ons zijn blijven geven, ondanks de verminderde 'exposure' in de afgelopen periode.
Natuurlijk gaan we proberen dit weer goed te maken als we weer de vrijheid hebben om wat te organiseren.

Daarnaast streeft het bestuur er naar om samen met alle andere vrijwilligers die de club een warm hart toedragen te proberen het verenigingsgevoel naar buiten uit te stralen. Daarbij is de hulp van de vele vrijwilligers absolute noodzaak om de club draaiende te houden, evenals de sponsoren. Wij willen in 2021, zodra we weer wat meer mogen, daarom weer vele sportieve en extra-sportieve evenementen organiseren en ook op het gebied van sponsoring proberen eenieder bij de vereniging te betrekken. Daarbij zullen we op korte termijn de 'Club van 100' nieuw leven inblazen en daarvoor niet alleen bedrijven benaderen, maar ook enthousiaste ouders van hockeyers en hockeysters en met een gericht doel voor uw bijdrage. U wilt toch ook dat we samen in een schone, veilige en mooie omgeving kunnen hockeyen?

Helaas zijn de traditionele kerst- en nieuwjaarsborrel dit jaar niet mogelijk, daarom wil ik u vanaf deze plek, ook namens mijn medebestuursleden, toch nog hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2021 toewensen, waarbij ik echt hoop u snel weer langs de lijn te mogen begroeten bij dat waar we het allemaal voor doen: HOCKEY!

Namens het bestuur,
Rob Witz  - Voorzitter

terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren