Inloggen
Beëindigen  
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 30 juni via 'Mijn EHV' te gebeuren, anders is de volledige contributie voor het komende speelseizoen verschuldigd. Slechts bij hele speciale omstandigheden (waarop hieronder wordt ingegaan) wordt een uitzondering gemaakt op deze regel.
Het sturen van een e-mail naar wie dan ook (ook niet naar de ledenadministratie of penningmeester), is geen geldige manier van opzeggen en wordt dan ook niet als zodanig in behandeling genomen!

Een proeflidmaatschap kan ieder moment, doch uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de inschrijving, worden beëindigd met een mail naar [email protected]
Vermeld dan dat het een proeflidmaatschap betreft.


Te laat, dus ná 30 juni en daarmee tijdens het seizoen, opzeggen:


Zeg je te laat je lidmaatschap op, dus ná 30 juni (wat in strijd is met artikel 10 van de clubstatuten), dan ben je de contributie voor het volgende seizoen wél verschuldigd. Je kunt dan nog wel proberen een beroep doen op de restitutieregeling zoals deze door de ALV is vastgesteld. Een geldige reden voor opzegging verschaffen, is daarbij verplicht. Of je op basis van de door jou opgegeven reden in aanmerking komt voor restitutie, is ter beoordeling aan het bestuur.
Geldige redenen zijn:
  • Verhuizing naar een locatie buiten de gemeente Enschede, waar de vereniging haar zetel heeft
  • Op grond van medisch advies
  • Op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen
Zeg je op na 30 juni, dus in het seizoen, en wil je graag restitutie ontvangen, stuur dan een mail naar [email protected]. Vermeld in deze mail duidelijk de volgende gegevens:
  • Voorletters + achternaam
  • Adres, postcode, plaats
  • Geboortedatum
  • Telefoon (evt. mobiele telefoonnummer)
  • Email
  • Per wanneer je het lidmaatschap opzegt
  • De (geldige) reden voor de tussentijdse opzegging
Meld je pas af na akkoord van de penningmeester


Hoe af te melden als lid van EHV:

Log op de website van de club in op jouw persoonlijke pagina van EHV

Je kunt hier alleen het ingelogde lid afmelden.Lidnummer vergeten?  
Deze staat op de contributienota en bankafschrift vermeld.

Wachtwoord vergeten?
Klik op hier achter ‘Inloggegevens vergeten?’

Geen nieuw wachtwoord ontvangen?
Klopt de combinatie Emailadres en Lidnummer wel.

Kun je nog niet inloggen?
Mail dan naar
[email protected]

Vul je lidnummer en wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’Ga naar het menu ClubEn klik op ‘Opzegformulier’


De opzegdatum is altijd per einde van het seizoen, tenzij anders overeengekomen met de penningmeester. (vermeld dit dan bij ‘Opmerking’)
Opzegging per datum zonder overleg met de penningmeester worden altijd per einde seizoen gezet door de ledenadministratie.
Bij opzeggen voor 30-06 blijft de contributieverplichting tot einde seizoen van kracht, tenzij anders overeengekomen is met de penningmeester.

Indien gewenst kan een opmerking worden bijgevoegd.


Klik op ‘Mijn opzegging bevestigen’ om de opzegging te doenKlik op ‘OK’ om de opzegging definitief te maken.

Er zal een mail gestuurd worden waarin de opzegging bevestigd wordt.


 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren