Inloggen
Van het bestuur - Corona - 21 April
22-4-2020  | 
Beste leden en ouders van leden,

De afgelopen periode is heel onwerkelijk geweest, geen school en studie, niet naar het werk, geen bezoeken aan opa en oma, aan vrienden en bekenden, geen lekker terrasje of kroeg, geen restaurant, overal afstand houden en ... geen hockey!
Onze accommodatie ligt er met het nieuwe terras fantastisch bij, maar helaas is er helemaal niets te doen.

Gelukkig gaat daar weer enige verandering in komen: vandaag maakte de regering bekend dat de jeugd vanaf 29 April weer mag trainen, mits daarbij strikte richtlijnen worden gevolgd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in jeugd t/m 12 jaar (t/m D-lijn) en de jeugd van 12-18 jaar (A,B, C-lijn): bij de jongste jeugd hoeft niet de '1,5 meter afstand' regel te worden gehandhaafd, bij de 12-18 jarige moet dit wel. Dit betekent dat de trainingen in aangepaste vorm zullen moeten plaatsvinden. Hierover worden jullie de komende dagen nader ingelicht.

Het clubhuis mag nog niet weer open, de horeca zal dus nog gesloten zijn.

De competities zijn voor dit jaar beĆ«indigd door de KNHB, er zal niemand kampioen worden (of degraderen). 

Al deze maatregelen hebben een grote impact op de club: vele kosten lopen wel door, terwijl er veel minder inkomsten zijn. Dit betekent dat wij alle zeilen bij zullen moeten zetten om de komende periode met een goed resultaat door te komen. Uiteraard is hierover de afgelopen periode veelvuldig overleg geweest (via videogesprekken) en is er geprobeerd de schade tot een minimum te beperken door alle mogelijke compenserende maatregelen en vergoedingen uitvoerig te bestuderen en toe te passen.

Omdat de trainingen volledig stil zijn komen te liggen, is er hard gewerkt aan individuele trainingsschema's  die in de laatste weken onder (bijna) alle teams zijn verspreid, zodat er toch nog een weliswaar beperkte mogelijkheid is om je conditie enigszins op peil te houden.

Ten aanzien van de laatste incasso van de contributie (die alle ons omliggende verenigingen ook gedaan hebben of nog gaan doen) hebben wij, mede gezien het voorgaande, er wel alle vertrouwen in dat onze leden ons nu niet in de steek laten en deze incasso gewoon toestaan. De vereniging heeft deze inkomsten echt hard nodig!

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, dan mag u die natuurlijk altijd mailen naar [email protected]

Namens het bestuur wil ik u veel gezondheid toewensen en hoop ik u zodra dat weer kan én mag graag weer op EHV te zien!

Namens het bestuur,
Rob Witz - Voorzitter


terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren