Inloggen
Van het bestuur - Corona - Maart 2020
28-3-2020  | 
Wat betekent de corona-crisis voor EHV? 
De Corona-maatregelen betekenen, naast alle nare gevolgen voor met name zieken en zorgverleners, ook dat we niet kunnen hockeyen. Het betekent daarnaast echter nog veel meer voor onze vereniging. De situatie verandert bijna elke dag en er is nog veel onduidelijk. We krijgen veel vragen. Daarom zullen wij u regelmatig via deze website informeren. 

EHV is gesloten
Wij volgen de richtlijnen van de KNHB en daarom mogen de velden niet gebruikt worden, ook niet om te trainen, en is het clubhuis gesloten. 
We staan daar als vereniging volledig achter, ondanks dat dat ons als sportclub vol in ons EHV hart raakt. Gezondheid en solidariteit zijn belangrijker dan hockey.

We beseffen dat het, zeker met het momenteel prachtige lenteweer, heel erg vervelend is om niet te kunnen hockeyen. We waarderen het dat iedereen zich inmiddels goed aan de door de overheid opgelegde maatregelen houdt. Hoe vervelend ook: blijf dat doen om samen het virus in te dammen.

Gevolgen voor iedereen
Duidelijk is dat de maatregelen betekenen dat er voorlopig niet gespeeld en getraind zal worden. Een ongelooflijk grote teleurstelling voor ons allemaal, niet alleen voor alle spelers, maar ook onze trainers, coaches, managers en vrijwilligers zitten momenteel gedwongen thuis 'op de bank', persoonlijk moet ik u zeggen dat ik er nog lang niet aan gewend ben!

Achter de schermen zijn we echter al volop bezig om alternatieven aan te kunnen bieden. Op dit moment wordt aan een aantal teams al een trainingsschema aangeboden dat thuis uitgevoerd kan worden, tijdens de normale trainingstijden en tijdens de wedstrijdmomenten. Er wordt hard aan gewerkt om dit op zeer korte termijn voor alle teams beschikbaar te kunnen stellen.
Daarnaast kijken we al vooruit naar het volgende seizoen. En hopen we dat er misschien dit seizoen toch nog gehockeyed gaat worden en we misschien nog een paar activiteiten in kunnen halen. We proberen dat nu al te organiseren. Maar plannen is uiteraard nog niet echt mogelijk, omdat nog niet duidelijk is hoe lang deze situatie nog aanhoud. We houden jullie hiervan uiteraard via de EHV site en EHV-app op de hoogte.

Financiële consequenties
De gevolgen gaan echter verder. EHV is naast een vereniging, ook een ‘bedrijf’. Als bestuur zijn wij daarvoor ook verantwoordelijk. Er zijn vele vrijwilligers, een aantal part-time medewerkers en meerdere zzp-ers, zoals trainers, die voor EHV werken. Zij zijn voor en achter de schermen bezig om onze vereniging draaiende te houden en zijn, met hun families, voor (een deel van) hun inkomsten afhankelijk van ons. Ook hebben we kosten voor clubhuis, velden en onderhoud. Die kosten lopen gewoon door.

We hebben niet alleen te maken met doorlopende kosten, maar ook met wegvallende inkomsten, zoals baromzet en omzet van geplande evenementen. Uiteraard hebben vele bedrijven het momenteel zwaar en het aantrekken van nieuwe sponsors is dus extra lastig. Wij vragen dan ook onze huidige sponsors om ons in deze moeilijke periode te blijven steunen.

Zelf zitten we ook niet stil. We onderzoeken als club alle door de overheid ingestelde noodmaatregelen en vragen onze leveranciers hetzelfde te doen om zodoende richting EHV coulant te kunnen zijn. Ook zullen we andere mogelijkheden, zoals uitstel van betaling van de hypotheek op de velden aan de bank zeker onderzoeken en daar indien mogelijk gebruik van maken. Deze consequenties hebben ook bij de KNHB de volle aandacht. We verwachten dat dit een deel van de financiële pijn gaat verzachten, maar zeker niet alles. 

Tenslotte
We zijn ervan overtuigd dat we dit als hockeyvereniging kunnen doorstaan, sportief, organisatorisch en financieel. Als vereniging gaan we uit van echt Twents 'Noaberschap' onder onze leden, ouders, vrijwilligers, medewerkers, sponsors, BCE leden, de Gemeente Enschede en alle anderen die EHV een warm hart toedragen.

Zodra er nieuws is, zullen wij dit direct op de EHV-Site en in de EHV-app melden.

Ik wil iedereen bedanken die hulp en steun aanbiedt in deze bijzondere tijden. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Namens het bestuur,
Rob Witz - Voorzitter

terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren