Inloggen
BALV op Woensdag 27 Februari 2019 - 20:00
19-2-2019  | 
Zoals op 13 Februari bij stemming besloten is er op Woensdag 27 Februari om 20:00 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) in het clubhuis van EHV.

Tijdens deze BALV worden enkele onderwerpen nader toegelicht en wordt er gestemd over een contributieverhoging:
- Een toelichting op openstaande vragen van onze penningmeester
   mbt de begroting 2018-2019
- contributie EHV in vergelijking  met andere Twentse verenigingen
- Stemming verhoging contributie met € 15,00 per jaar

Alle leden en ouders van leden zijn hiervoor uitgenodigd.

Namens het Bestuur,
Rob Witz- Voorzitter


terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren